Aktywnie dla zdrowia

Zakaz palenia

W trosce o zdrowie naszych gości, w InnWersji obowiązuje bezwzględny zakaz palenia na terenie całego obiektu. Zapach dymu oznacza konieczność dearomatyzacji pomieszczeń, która kosztuje 900 złotych iᅠ zostanie doliczona do rachunku.

 

Dodatkowo, ze względu na czuły system przeciwpożarowy przestrzegamy zwłaszcza przed próbą palenia w pokojach i łazienkach. Jeżeli czujniki wykryją zagrożenie i bez uzasadnionej przyczyny zostanie wezwany wóz strażacki, to osobie, która paliła papierosa na terenie obiektu grozi dodatkowo mandat w wysokości 500 zł.

ZAKAZ PALENIA TYTONIU
I WYROBÓW TYTONIOWYCH

 

Informujemy, że z ᅠdniem 15 listopada 2010 roku, zgodnie zᅠ ustawą zᅠdnia 8 kwietnia 2010 roku o ᅠzmianie ustawy o ᅠochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu iᅠ wyrobów tytoniowych oraz ᅠustawy
oᅠ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - wprowadzony zostaje zakaz palenia na terenie całego obiektu. Zgodnie zᅠ art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny. Z góry przepraszamy za ewentualne niedogodności.

BAN ON SMOKING

 

We would like to inform You that according to the Act from 8th April 2010 (Dz. U. Nr 81, poz. 529) regarding to the changes to “The Act of Health Prevention from the effects of smoking” we are obligated to enforce the law to ban smoking in all hotel areas starting from

15th November 2010. According to the Art. 13.2 of the above mentioned Act – the event of breaking this law a fine will be imposed. We apologize for inconvenience.

Pogoda Zieleniec z serwisu